+++ สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ขอเชิญชวน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติก เพื่อช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นในประเทศกว่า 520 ตันต่อปี ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก +++

www.000webhost.com